Airigh a Bhealaich

Title

Airigh a Bhealaich

Description

Shieling of the Pass

Creator

Gordon Sleight

Geolocation